Sila isi borang di bawah untuk membuat aduan baru.

Nama Penuh:  
No Kad Pengenalan: (contoh: 790102031234)   
Alamat:  
Emel: (Hanya emel daripada domain UMK sahaja akan dilayan)  
Telefon:  Ext    
 
Topik Aduan:  
Tajuk:  
Aduan:
Pengakuan: Saya mengaku bahawa saya telah membaca dan memahami takrif aduan dan Tatacara Pengaduan. Segala maklumat diri dan maklumat perkara yang dikemukakan oleh saya adalah benar dan saya bertanggungjawab ke atasnya.
 
 
Powered by osTicket