Takrif Aduan


Aduan Pelajar adalah aduan daripada pelajar yang berdaftar penuh sebagai pelajar Universiti Malaysia Kelantan mengenai mengenai sebarang aduan pelajar terhadap:
 • Perkhidmatan Kolej Kediaman;
 • Perkhidmatan Kolej Kediaman;
 • Perkhidmatan Kafeteria;
 • Perkhidmatan Pinjaman Jangka Pendek;
 • Perkhidmatan Skim Pelajar Bekerja;
 • Perkhidmatan Zakat dan Dermasiswa;
 • Aktiviti Pelajar;
 • Perkhidmatan Kaunseling;
 • Perkhidmatan Kesihatan

Jenis-Jenis Aduan Yang Tidak Boleh Diterima
 • Aduan diluar bidang kuasa Jabatan Hal Ehwal Pelajar
 • Perkara-perkara di bawah bidang Kuasa:
  • Jawatankuasa Kira-kira Awam
  • Badan Pencegah Rasuah
  • Biro Bantuan Guaman
 • Perkara berkenaan dasar Kerajaan yang telah ditetapkan
 • Masalah keluarga/Peribadi
 • Tuntutan Berbentuk 'Civil' antara individu/syarikat
Laman Utama
Powered by osTicket